Florea FIRAN – prof. univ. dr., directorul Editurii


Dumitru Radu POPESCU – academician, director Editura Academiei Române
Monica SPIRIDON – prof. univ. dr. Universitatea din Bucureºti
George SORESCU – prof. univ. dr. Universitatea din Craiova
Adrian CIOROIANU – prof. univ. dr. Universitatea din Bucureºti
Gabriel COªOVEANU – decan Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova
Nicolae PANEA – prorector Universitatea din Craiova
Carmen FIRAN – membru PEN American Center ºi The Poetry Society of America
Dumitru Radu POPA – scriitor, New York
Ion PARHON – critic de teatru
Florin ROGNEANU – critic de artã, directorul Muzeului de Artã Craiova
Mihai ENE – prof. dr., redactor revista Scrisul Românesc

 

 

 
     
 

 

 

 
Copyright Scrisul Românesc Fundaþia-Editura