Anul 2012
Florea Firan, Tudor Arghezi, treptele devenirii, ed. III
EmilianCiongaru, Obligațiile în dreptul roman, ed. II
CarmenFiran, Valiza cu melci. Un horoscop al emigrantului
Emilian Ciongaru, Teoria generala a dreptului, ed. II

Anul 2011
***, Viitorul cărții
Monica Spiridon, Europa centrală de peste Ocean. Exil și construcție identitară
Ioan Popescu Brădiceni, Analiza limbajului vizual
Ileana Mihaela Chirițescu, Simbolismul românesc și mișcarea simbolistă europeană
Marin Sorescu în Documente și Scrisori inedite, ed. II
Valentin Dogaru-Ulieru,  Luminița Drăghicescu, Educație și dezvoltare profesională
Codruța Mirela Stănișoară,  Re – Reading the Text
Lazăr Popescu Jus anthologie de textes juridiques

Anul 2010
Mircea Tutunaru, Probleme teoretice și practice în edificarea statului de drept
Beatrice Daiana Dascălu, Mircea Tutunaru, Drept constituțional și instituție politică. Caiet de seminar, vol. II
Ion Păducel, Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului – aspecte de drept comparat, ediția a II-a
Remus Ionescu, Dreptul mediului. Curs final
Sorin Lory Buliga, Spirit și materie în viziunea unui artist-filosof: Constantin Brâncuși
Constantin Secăreanu, Mihaela Gruiescu, Ruxandra Andrei, Statistică, sinteze, teste și aplicații
***, Marin Sorescu în Documente și Scrisori inedite, ed. îngrijită de George Sorescu
***, Multiculturalismul. Actualitatea istoriei literare, ediție și prefață de Florea Firan
Paul Edmondson, Stanley Wells, Sonetele lui Shakespeare
Ion Omescu, HAMLET sau ispita posibilului
Mihaela Ema Lazăr, Teorie și  aplicație gramaticală
Geo Constantinescu, Poesía espanolam del siglo XX (Hasta el año 1939)
José Barroso Esteban, El error y su corrección

Anul 2009
Constantin Zărnescu, Aforismele lui Brâncuși
Adrian Cioroianu, Istorie, eroi, cultură politică. Reflecții despre cavalerii memoriei și partizanii uitării
Zenovie Cârlugea, Brâncuși. Orizonturi critice
Irina Mavrodin, Partea și întregul. Eseuri sau Obsesii fragmentate
Monica Spiridon, Eminescu sau despre convergență
Marian Victor Buciu, Panorama literaturii române în secolul XX. Proză
Gabriel Coșoveanu, Discursul critic integrator
Mihaela Ema Lazăr, Cuvinte compuse în limba română contemporană
Cecilia Căpățînă, Instantanee lingvistice
Florentina Anghel, Twentieth Century Irish Fiction
Paul Aretzu, Jurnal de lecturi
Ion Buzera, Proximități critice
Monica Spiridon, Marin Preda: Paradoxul despre actor
Adriana Iliescu, Ghid de evaluare, observații clinice și intervenții nursing   
Maria Dinu, Legumicultură generală. Elemente practice      
Iulian Costache, Botanica, vol. 1
Beatrice Daiana Dascălu, Mircea Tutunaru, Drept constituțional și instituție politică. Caiet de seminar, vol. I
Marin Sorescu, Romanul călătorii. Jurnal inedit. vol. IV
Maria – Daniele Bondoc, Analiza gestiunii resurselor umane
Ana Gabriela Babucea, Statistică. Fundamente teoretice
Gabriela Dobrotă, Felicia Chirculescu, Gestiunea financiară a întreprinderii. Teorie și aplicații
Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, Craiova, mon amour

Anul 2008
Gheorghe Nichifor      Alexandru Ștefulescu – un destin în slujba istoriei
Adela Bodescu Nișulescu       Receptarea critică a operei lui I.L. Caragiale
V.G. Paleolog, C. Brâncuși, Ediție ilustrată în limba franceză, română și engleză, îngrijită și postfațată de Florea Firan
Marin Sorescu, Romanul călătorii. Jurnal inedit. vol. III
***, Oltenia. Studii și cercetări, Ediție îngrijită de Florea Firan
***, Craiova – Orașul întâlnirilor. Ed. alcătuită și prefațată de Florea Firan

Anul 2007
Florea Firan, Scrisul Românesc – 80 de ani de existență
***, Scrisul Românesc 85 de ani de existență. Ediție și Studiu introductiv de Florea Firan

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 
Copyright Scrisul Românesc Fundația-Editura