COLECȚIA „ORFEU“

Anul 2012
Ioan Lascu, Trei voci ale poeziei contemporane/ Trois voix de la poésie contemporaine. Marc Dugardin, Lucien Noullez, Jean-Luc Wauthier
Ion Popescu Brădiceni, Tranșee de cristal
Richard Milazzo, Acolo unde îngerii își arcuiesc spatele și câinii sunt în trecere/ Where Angels Arch Their Backsand Dogs Pass Through
Romeo Ionescu, Ediție în piele
Ella Arbănași, Taină chemătoare
Romeo Ionescu, Haiku

Anul 2011
Zoia Elena Deju, Îngerul din cadru
Georgeta Tudor, Uneori femeile surâd

Anul 2010
Adrian Sângeorzan, Anatomia lunii / The Anatomy of the Moon
Cornel Paiu, Debut ’09, Paznicii pereților
Richard Milazzo, Umbre din Est / Eastern Shadows

Anul 2009
Edward Foster, Febra  albă
Valentin Tașcu, Nina Voiculescu, Spiridon Popescu, Îmbrățișarea poeților. Antologie lirică
Vasyl Makhno, Fiecare obiect își are locul său

Anul 2008
Vintilă Nicu, Melancolii târzii, Ediție bilingvă franceză-română
Mariana Didu, Stele în fântânile dorului
Dan Ionescu, Vis visus
Vintilă Nicu, Tristețe fericită
Ada Umbră, Versuri
Nina Voiculescu, Flăcări în calendar
Monica Berglund, Între alb și negru
Anca Moldoveanu, Pe drumul de lumină

Anul 2007
Marin Sorescu, Poezii inedite

Anul 2006
Ion Deaconescu, Aurel Rău, Antologia poeziei europene contemporane

 

COLECȚIA „HERMES“

Anul 2012
CarmenFiran, Valiza cu melci. Un horoscop al emigrantului
Radu Sorescu, Opera lui Octavian Paler
Zenovie Cârlugea, BLAGA - GOETHE, afinită?i elective
Florea Firan, Tudor Arghezi, treptele devenirii, ed. III
Titu Rădoi, Restituiri necesare
Zenovie Cârlugea, Lucian Blaga – sfârșit de secol, început de mileniu 

Anul 2011
***, Viitorul cărții
Monica Spiridon, Europa centrală de peste Ocean. Exil și construcție identitară
Ioan Popescu Brădiceni, Analiza limbajului vizual
Ileana Mihaela Chirițescu, Simbolismul românesc și mișcarea simbolistă europeană
Codruța Mirela Stănișoară,  Re – Reading the Text
Lazăr Popescu Jus anthologie de textes juridiques
Zenovie Cârlugea, Victor Daimaca – Descoperitorul de comete
Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete Pătrașcu, Dincă Schileru o legendă vie a Gorjului
Adi Popescu, Despre succes și fericire

Anul 2010
Paul Edmondson, Stanley Wells, Sonetele lui Shakespeare
Ion Omescu, HAMLET sau ispita posibilului
Mihaela Ema Lazăr, Teorie și  aplicație gramaticală
Geo Constantinescu, Poesía espanolam del siglo XX (Hasta el año 1939)
José Barroso Esteban, El error y su corrección
***      Multiculturalismul. Actualitatea istoriei literare, ediție și prefață de Florea Firan

Anul 2009
Irina Mavrodin, Partea și întregul. Eseuri sau Obsesii fragmentate
Monica Spiridon, Eminescu sau despre convergență
Marian Victor Buciu, Panorama literaturii române în secolul XX. Proză
Gabriel Coșoveanu, Discursul critic integrator
Mihaela Ema Lazăr, Cuvinte compuse în limba română contemporană
Cecilia Căpățînă, Instantanee lingvistice
Florentina Anghel, Twentieth Century Irish Fiction
Paul Aretzu, Jurnal de lecturi
Ion Buzera, Proximități critice
Monica Spiridon, Marin Preda: Paradoxul despre actor

Anul 2008
Gheorghe Nichifor      Alexandru Ștefulescu – un destin in slujba istoriei
Adela Bodescu Nișulescu       Receptarea critică a operei lui I.L. Caragiale
Nicu Vintilă, Un om, o epocă, un sat. Grojdibodu – Alecu Constantinescu
I.D.Sîrbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol. I
I.D.Sîrbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol. II 
Constantin Marinescu, Tratatul militar
Ovidiu Ghidirmic, Concepte critice
Ada Umbră, Viața și activitatea
***, Craiova – Orașul întâlnirilor. Ed. alcătuită și prefațată de Florea Firan

Anul 2007
Gabriel Coșoveanu, Lecturi transversale
Stanley Wells, Este adevărat ce se spune despre Shakespeare?
Florea Firan, Presa craioveană 1838–2007
Zenovie Cârlugea, Arghezi și spiritul Olteniei
Felicia Gherghina, Tipologia feminină în opera literară a lui Mircea Eliade
Florea Firan, Scrisul Românesc – 80 de ani de existență
Dumitru Radu Popa, Din partea cealaltă
Florea Firan, Portrete literare
Ioan Lascu, Actualitatea capodoperei și trecutul recent al literaturii
***, Scrisul Românesc 85 de ani de existență. Ediție și Studiu introductiv de Florea Firan

Anul 2006
Constantin M. Popa, Mircea Dinescu. Poezia insurgenței

 

COLECȚIA „EPICA“

Anul 2012
Ion Luca Caragiale, Proză
Ileana Ioanid, Fata cu pistrui, Schițe și Povestiri

Anul 2011
ConstantinPădureanu, Grecia – pământ sfânt și apostolic
Ileana Ioanid, LAJOS – portretul unui necunoscut…
Mircea Pospai, Casa din altă viață
Ioana E. Secu, Nouă nu ne-au fost date aripi

Anul 2010
Cosmin Dragoste, Alois (debut editorial)

Anul 2009
Ion Dugăeșescu, Poenelu. Generația everestică
Antonio Sarnelli de Silva, Amantul grec
Adi Popescu, Secretul fericirii
Olga Georgescu, Oglinzi paralele
Constantin Pădureanu, Ierusalimul împăcării
Valeriu Cîmpeanu, Drumul regăsirilor
Anca Moldoveanu, Experiențe ale trezirii spirituale

Anul 2008
Carmen Firan, Puterea cuvintelor
Olga Popescu, Între infern și paradis

Anul 2007
Hortensia Papadat-Bengescu, The Hidden Way, traducere de Ileana Alexandra Orlich
Diaconescu Iulian, Retrospectiva vieții          
Marin  I.  Arcuș, Ipostaze

Anul 2006
Marin Stoica, Georgeta Stoica, Enigmele civilizației

COLECȚIA „THALIA“

Anul 2012
Ion Luca Caragiale, Teatru
RaduSorescu, Buzunarul cu măști,

Anul 2010
Ruxandra Mărginean-Kohno, Teatrul No: Tradiția creatoare

Anul 2009
Dumitru Radu Popescu, Epistola către Englezi
Ion Parhon, Pe repede înapoi

Anul 2007
W. Shakespeare, Romeo și Julieta

 

COLECȚIA „ETHOS“

 Anul 2007
Nicolae Panea, Capodopere ale literaturii populare românești, II

 

COLECȚIA „C. BRÂNCUȘI“

Anul 2012
Sorana Georgescu-Gorjan, Așa grăit-a Brâncuși/ Ainsi parlait Brancusi/ Thus spoke Brancusi, aforisme, ed. II

Anul 2010
Sorin Lory Buliga, Spirit și materie în viziunea unui artist-filosof: Constantin Brâncuși

Anul 2009
Constantin Zărnescu, Aforismele lui Brâncuși
Zenovie Cârlugea, Brâncuși. Orizonturi critice

Anul 2008
V.G. Paleolog, C. Brâncuși, Ediție ilustrată în limba franceză, română și engleză, îngrijită și postfațată de Florea Firan

 

COLECȚIA „MEMORIA CRAIOVEI“

 Anul 2009
Alexandru Firescu, Constantin Gheorghiu, Craiova, mon amour

 

COLECȚIA „MARIN SORESCU“

Anul 2010
***, Marin Sorescu în Documente și Scrisori inedite, ed. îngrijită de George Sorescu

Anul 2009
Marin Sorescu, Romanul călătoriilor. Jurnal inedit. vol. IV

Anul 2008
Marin Sorescu, Romanul călătoriilor. Jurnal inedit. vol. III

 

 COLECȚIA „NICOLAE IORGA“

Anul 2012
DanBotez, Ion Antonescu – Destinul unui Mareșal al României

Anul 2009
Adrian Cioroianu, Istorie, eroi, cultură politică. Reflecții despre cavalerii memoriei și partizanii uitării

Anul 2008
***, Oltenia. Studii și cercetări, Ediție îngrijită de Florea FIRAN

 

COLECȚIA „CLASICII ROMÂNI COMENTAȚI“

 Anul 2008
***, Rebreanu – Slavici. Antologie comentată de Florea Firan și C.M.Popa
***, Alecsanri și literatura pașoptistă. Antologie comentată de Florea Firan și C.M.Popa

Anul 2007
***, Coșbuc – Goga. Antologie comentată de Florea Firan și C.M.Popa

 

COLECȚIA „HIPOCRATE“

 Anul 2009
Adriana Iliescu, Ghid de evaluare, observații clinice și intervenții nursing    

       

 COLECȚIA „CARTEA ȘCOLARÓ

Anul 2011
RomulusMorega, Drept comercial
MirceaTutunaru, Politologie
Mircea Tutunaru, Drept constituțional și instituții politice
Anca Ciumag, Gestionarea, performanța și contabilitatea modernă a stocurilor din extracția lignitului
Marinel Nedeluț, Costul de producție și direcțiile minimizării lui
Remus Ionescu, Dreptul Muncii
Remus Ionescu, Conservarea biodiversității
Valentin Dogaru-Ulieru,  Luminița Drăghicescu, Educație și dezvoltare profesională
Anca Ciumag, Marin Ciumag, Contabilitatea financiară la standarde europene, vol. I, II
Raluca Diaconu Dinu, Evaluarea formativă la limba română din perspectiva noii paradigme de obținere a calității
Stârcea Dumitru, Audit Financiar

Anul 2010
Mircea Tutunaru, Probleme teoretice și practice în edificarea statului de drept
Beatrice Daiana Dascălu, Mircea Tutunaru, Drept constituțional și instituție politică. Caiet de seminar, vol. II
Ion Păducel, Încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului – aspecte de drept comparat, ediția a II-a
Remus Ionescu, Dreptul mediului. Curs final
Constantin Secăreanu, Mihaela Gruiescu, Ruxandra Andrei, Statistică, sinteze, teste și aplicații

Anul 2009
Maria Dinu, Legumicultură generală. Elemente practice      
Iulian Costache, Botanica, vol. 1
Beatrice Daiana Dascălu, Mircea Tutunaru, Drept constituțional și instituție politică. Caiet de seminar, vol. I
Maria – Daniele Bondoc, Analiza gestiunii resurselor umane
Ana Gabriela Babucea, Statistică. Fundamente teoretice
Gabriela Dobrotă, Felicia Chirculescu, Gestiunea financiară a întreprinderii. Teorie și aplicații

 

 
     
 

 

 

 
Copyright Scrisul Românesc Fundația-Editura