Anul 2012
Teodor Popa, Construcția și exploatarea tancurilor chimice
Anica Merișescu, DREPT CIVIL. Persoana fizică. Persoana juridică
MariusBuzera, Simona PĂTRĂȘCOIU, Valentin STROIE, Educație în contextul european actual, carte electronică
Mircea Tutunaru, Romulus MOREGA, Dreptul comunitar al afacerilor
Magdalena Mihai, Cristian Drăgan, Valeriu Brabete, Situații financiare anuale și semestriale. Abordare în context național și internațional
Anica Merișescu, Costin Mănescu, Drept civil. Teorie generală
Constantin Secăreanu, Risc și incertitudine în economia turismului

Anul 2010
Paul Edmondson, Stanley Wells, Sonetele lui Shakespeare
Ion Omescu, HAMLET sau ispita posibilului
Geo Constantinescu, POESÍA ESPANOLAM DEL SIGLO XX (HASTA EL AÑO 1939)
José Barroso Esteban, El error y su corrección
Adrian Sângeorzan, Anatomia lunii / The Anatomy of the Moon
Richard Milazzo, Umbre din Est / Eastern Shadows
Ruxandra Mărginean-Kohno, Teatrul No: Tradiția creatoare

Anul 2009
Irina Mavrodin, Partea și întregul. Eseuri sau Obsesii fragmentate
Monica Spiridon, Eminescu sau despre convergență
Marian Victor Buciu, Panorama literaturii române în secolul XX. Proză
Gabriel Coșoveanu, Discursul critic integrator
Cecilia Căpățînă, Instantanee lingvistice
Dumitru Radu Popescu, Epistola către Englezi
Ion Parhon, Pe repede înapoi
Florentina Anghel, Twentieth Century Irish Fiction
Ion Buzera, Proximități critice
Monica Spiridon, Marin Preda: Paradoxul despre actor
Edward Foster, Febra  albă
Vasyl Makhno, Fiecare obiect își are locul său

Anul 2008
I.D.Sîrbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol. I
I.D.Sîrbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, vol. II 
Carmen Firan, Puterea cuvintelor
Constantin Marinescu, Tratatul militar
Ovidiu Ghidirmic, Concepte critice
***, Rebreanu – Slavici. Antologie comentată de Florea Firan și C.M.Popa
***, Alecsanri și literatura pașoptistă. Antologie comentată de Florea Firan și C.M.Popa

Anul 2007
Gabriel Coșoveanu, Lecturi transversale
Stanley Wells, Este adevărat ce se spune despre Shakespeare?
Florea Firan, Presa craioveană 1838–2007
Zenovie Cârlugea, Arghezi și spiritul Olteniei
Florea Firan, Scrisul Românesc – 80 de ani de existență
Dumitru Radu Popa, Din partea cealaltă
Florea Firan, Portrete literare
Hortensia Papadat-Bengescu, The Hidden Way, traducere de Ileana Alexandra Orlich
Marin Sorescu, Poezii inedite
W. Shakespeare, Romeo și Julieta
Nicolae Panea, Capodopere ale literaturii populare românești, II
Ioan Lascu, Actualitatea capodoperei și trecutul recent al literaturii
***, Coșbuc – Goga. Antologie comentată de Florea Firan și C.M.Popa

Anul 2006
Ion Deaconescu, Aurel Rău, Antologia poeziei europene contemporane
Marin Stoica, Georgeta Stoica, Enigmele civilizației

 

 

 

 

 

 
     
 

 

 

 
Copyright Scrisul Românesc Fundația-Editura