Home page
 
Redactor șef: Florea FIRAN

E-mail: scrisulromanesc@yahoo.com
Web: www.revistascrisulromanesc.ro

Redacția și Administrația - Craiova
Tel/fax: 0251/413.763; 0722753922

Abonamentele se pot face la sediul redacției, adresa: Constantin Brâncuși,
nr. 24, Craiova sau la adresa scrisulromanesc@yahoo.com.
ISSN 1583-9125
Responsabilitatea opiniilor exprimate aparține integral autorilor.
Manuscrisele nepublicate nu se înapoiază
Tiparul: Tipografia de Sud, Craiova